11:39 PST Chủ nhật, 04/12/2022

Giới thiệu

Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ

Hội Từ Thiện Bàn Tay Cứu Khổ (Hand of Compassion) này được thành lập với mục đích để giúp cho những mảnh đời đầy bất hạnh và kém may mắn về nhiều khía khác nhau trên Thế giới. Đặc biệt, Hội Từ Thiện của chúng tôi nhắm đến những tu sĩ trẻ đang học chân lý trên toàn thế giới, những người...

Quyên Tặng

Quyên tặng qua PayPal

Đăng nhập thành viên

Menu

Trang nhất » Hồ sơ lưu trữ » Danh sách các Ân Nhân

Danh sách Hội Thiện Nguyện biếu tặng năm 2013 tại Việt Nam

Thứ tư - 02/10/2013 13:29
Danh Sách Những Thành Phần (Bệnh Nhân, Người Nghèo & Học Sinh) Được Sư Giác Hạnh & Hội Thiện Nguyện Biếu Tặng Trong Năm 2013 Tại Việt Nam
Danh Sách Những Thành Phần (Bệnh Nhân, Người Nghèo & Học Sinh) Được Sư Giác Hạnh & Hội Thiện Nguyện Biếu Tặng Trong Năm 2013 Tại Việt Nam
 
I.      Giúp đỡ trong chuyến về thăm quê hương vào ngày 03/02/2013 – 21/05/2013
Đợt (1)
 
Tháng 02/2013 (Quý Tỵ)
 
Bà Thông                  $250
Bà Nhật                   $225
Bà Nhân                   $135
Bà Sung                   $100
Ông Tâm An                $100
Ông Sang                  $100
Chùa Xuân Viên            $100
Chùa Thanh hương          $50
Đạo Tràng Thanh Hương     $50
GĐPT Thanh Hương          $50
Phường Nhất Tây           $50
Ông Thơ                   $50
Ông Lang                  $50
Bà Tuyên                  $50
Bà Hồng                   $50
Ông Thắng                 $40
Bà Anh                    $35
Sư Nguyên Trung           $25
Chùa Hải An               $25
Ông Dương                 $25
Ông Hương                 $25
Ông Hiếu                  $25
Ông Bảo                   $25
Chùa An Nhơn              $25
Ông Công                  $25
KHH Họ Hồ                 $25
Ông Cư                    $25
Bà Lan                    $25
SC Viên Tuệ               $25
Bà Cẩm                    $25
Ông Sinh                  $25
Ông Đới                   $25
Bà Thừa                   $15
Ông Hùng                  $15
Ông Trí                   $10
Ông Hoàng                 $10
SC Liên Trí               $10
Ông Sắc                   $10
Ông Thuật                 $10
Ông Hanh                  $10
Ông Ba                    $10
Ông Quang                 $10
Bà Nhung                  $10
Ông Trai                  $10
Ông Thượng                $10
Ông Toán                  $10
Bà Khi                    $10
Ông Thân                  $10
Ông Dũ                    $10
Ông Trung                 $10
Bà Vân                    $10
Ông Vũ                    $10
Ông Doanh                 $7.50
Cô Quỳnh                  $7.50
Bà Ngọc                   $7.50
Ông Lợi                   $05
Ông Trình                 $05
Ông Trọng                 $05
Bà Tuyết                  $05
Bà Thờn                   $05
Bà Ngữ                    $05
SC Như Pháp               $05
Ông Thỉnh                 $05
Bà Chiêm                  $05
Bà Tất                    $05
Ông Lành                  $05
Bà Vương                  $05
Bà Khương                 $05
Ông Trũng                 $05
Bà Thẻo                   $05
Bà Sương                  $05
Bà Mai                    $05
Bà Trọng                  $05
Ông Lũy                   $05
Bà Biệm                   $05
Ông Nhật                  $05
Ông Ngà                   $05
Bà Tâm                    $05
Bà Thúy                   $05
Ông Nghiêm                $2.50
Ông Toán                  $2.50$
Bà Rạng                   $2.50$
Ông Đức                   $2.50$
Ông Châu                  $2.50$
Bà Nuôi                   $2.50
Ông Hậu                   $2.50
Bà Diễm                   $2.50
Bà Ti                     $2.50
Ông Điệt                  $2.50
Bà Liêm                   $2.50
 
Tổng cộng:                $2600
 
II.   Gửi Từ Mỹ Quốc (USA)
Đợt (2)
 
Tháng 08-09/2013 (Qúy Tỵ)
 
Hội Khuyến Học Điền Hương $618
Ông Bạn                   $100
Ông Hiếu                  $50
Bà Hương                  $50
Ông Thượng                $10
 
Tổng Cộng:               828$
 
Tổng Cộng cả hai đợt là:     $2600 + $828 = $3428
 
 
 
Danh Sách Những Người Tài Trợ Trong Năm 2013
 
1) Sư Giác Hạnh (USA)                $2378
2) Bác Lê Thị Lài + Gia Đình (USA)   $400
3) Anh Nhật Thành (USA)              $250
4) Chú Quảng Minh (USA)              $100
5) Trần Thị Trâm (CAN)               $200
6) Anh Đồng An  (USA)                $100
Tổng Cộng:                           $2428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn